مجله دندانپزشکی مقالات دهان و دندان, درمان بیماری های دندانی

تمرینهای ساده ورزشی برای درمان سیاتیک

0

عصب سیاتیک طولانی ترین و قوی ترین عصب در بدن است که در صورت آسیب باعث درد بسیار زیادی در ناحیه کمر و پاها می شود. امروزه و با داشتن زندگی ماشینی و پشت میز نشینی بسیاری از افراد از سیاتیک رنج می برند. نداشتن تحرک و ورزش و زیاد نشستن از عوامل مهم ایجاد این درد در بدن است.به طور کلی درد سیاتیک از انتهای کمر شروع می شود و در پاها انتشار پیدا می کند. برخی موارد این درد ناشی از فشاری است که دیسک ها به این عصب وارد می کنند. این درد در مردان بیشتر دیده می شود اما در زنان باردار نیز شایع است.درمان سیاتیک بدون جراحی و با انجام برخی حرکات ورزشی ساده نیز امکانپذیر است اما متاسفانه برخی پزشکان اول عمل را برای درمان سیاتیک پیشنهاد میدهند.

 

تمرین برای درمان سیاتیک

درمان سیاتیک
برای کسب اطلاعات بیشتر از درمان سیاتیک با ما در این مطلب از سایت آسان دنت همراه باشید. گفتیم که عصب سیاتیک از جمله  عمده ترین اعصاب اندام های قسمت پایین بدن می باشد و اعمال حسی و حرکتی را در کنترل دارد و این عصب از عمق ماهیچه های باسن شروع میشود و از قسمت داخلی ران عبور کرده و به کف پا ختم می گردد. وقتی عصب سیاتیک به عللی تحریک می شود، درد شدیدی ایجاد می گردد. این درد از ناحیه ی خاصی پشت لگن تیر کشیده و تا کف پا ادامه پیدا می کند. اگر فشار به علت فشار خارجی باشد، باید عامل فشار از میان برداشته شود، چنان چه اگر سیاتیک ناشی از تورم بافتی باشد استراحت کامل، داروی مسکن، طب سوزنی و یا ماساژ درمانی توصیه می شود. در صورتیکه بیماری مزمن باشد، درمانهای زیر برای درمان سیاتیک توصیه می شود

 

دستور عمل برای درمان سیاتیک

درمان سیاتیک
 خوابیدن: در روی زمین به صورت طاق باز بخوابید، پاها را به صورت کشیده و صاف در آورید. حال به آرامی و بدون خم کردن پا، پای سالم خود را در حالت ۹۰ درجه بالا نگه دارید، سپس پایی که درد می کند، آن را تا ۵ درجه بالا بیاورید. با تمرین می توان پای بیمار را به تدریج تا برابر پای سالم یعنی ۹۰ درجه رساند. این تمرین به آرامی هر روز دوبار صبح و عصر و هر بار به اندازه ی کافی تکرار کنید.  نشستن: در روی زمین ( تشک یا کف اطاق) به صورت راست و قائم بنشینید و پاها را صاف و کشیده در قسمت روبروی خود دراز کنید که پاشنه ی پاها با زمین در تماس باشند و دستها در روبرو و صاف روی پاها قرار گیرد. در حالی که دستها را روی پاها و رو به جلو می آورید، کمر را نیز از ناحیه پایین خم کرده، به طوریکه دستها به سمت ران کشیده شود. اگر چه در ابتدای تمرین دستها به نوک انگشتان پا و حتی کف را نتوانند لمس کند ولی با تمرین این کار عملی خواهد شد.  ایستادن: در حالت ایستاده، دستها را به کمر زده، بدون اینکه پاها را خم کنید، پای راست بطور صاف و مستقیم دراز کنید و زانوی چپ را رو به بیرون خم کنید و بنشینید. سپس این حرکت را با پای راست انجام دهید. این حرکت باعث کشیده شدن استخوان های تحتانی آن قسمت از پاست که خم نمی شود و در نتیجه عصب را به نرمش وا می دارد.با انجام صحیح این تمرینات مطمئن باشید که بعد از چند وقت به نتیجه ی دلخواه خود می رسید.

 

منبع : http://www.asandent.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.