مجله دندانپزشکی مقالات دهان و دندان, درمان بیماری های دندانی

بررسی حالات و احساسات تعکیس در افراد

0

تعکیس حالتی است که شخص عصبی میل دارد آن چیزی که در وجودش میگذرد و جریاناتی که در روح او صورت میگیرد، در خارج از وجود خود تصور کند و عوامل خارجی را دلیل و مسبب مشکلات روحی و درونی خود تصور نماید. در این مطلب از سایت اسان دنت برای شما از خصوصیات و اثرات تعکیس در افراد صحبت می کنیم.با ما همراه باشید.

 

اثرات تعکیس کدامند

تعکیس

یکی از اثرات تعکیس، نوعی احساس خلاء در روح شخص می باشد، ولی خود او متوجه نیست، هر قدر تعکیس شدیدتر صورت بگیرد، احساس خلاء نیز شدیدتتر خواهد بود. حالا ببینیم حالت تعکیس به چه صورتی هیجانات، اضطراب ها، کشمکشها، احساس حقارت و خشمی را که به واسطه ی ایده ال نبودن در فرد عصبی ایجاد می گردد، تسکین و تخفیف می دهد. فرد وقتی خود را آگاهانه هر طور تصور کند و هر نماد و پیرایه ای بر خود ببندد، به هر صورت با یک قسمت از وجودش، آن طور که واقعا هست، خود را می بیند. یعنی در حقیقت یک چشم به خود واقعی اش دارد و چشم دیگر به خود تصوری، در نتیجه نسبت به خود واقعی که مثل سایه ای شوم، مدام همراه ان تصویر زیبای ایده آلیست ، خود را به ان چسبانیده و به دیده ی خشم و حقارت می نگرد و میل شدید تنبیه و آزار او را پیدا می کند. برای این که از این احساس حقارت و خشم مقداری بکاهد، سعی می کند عوامل خارجی را مسبب ان بداند یا این که مقداری از تمایلاتی را که مورد قبول خودشان نیستند به بیرون از خود منعکس سازد.

مهمترین حالات، تمایلات و احساساتی که فرد دچار تعکیس منعکس می نماید

تعکیس
تعکیس احساس حقارت، به دو صورت انجام می گیرد: ممکن است، شخصی عصبی دیگران را تحقیر کند و یا اینکه احساس کند که دیگران او را تحقیر می کنند. البته ممکن است هر دو تواماً وجود داشته باشد. از این که کدامیک از این حالت ها در شخص شدیدتر باشد، این بسته به موقعیت و ساختمان روحی فرد می باشد. چنانچه هر اندازه تمایلات پرخاشگری و تسلط بر دیگران در شخص عصبی شدیدتر باشد، بیشتر می کوشد تا دیگران را تحقیر نماید و خیلی کمتر به ذهنش میرسد که کسی به دیده ی تحقیر او را ببیند. در صورتی که هر قدر تمایلات مهرطلبی و میل تسلیم و تبعیت فرد قوی تر باشد، بیشتر احساس می کند که دیگران برای او ارزش قایل نیستند و او را به دیده ی حقارت نظاره میکنند. در نتیجه این تیپ خیلی خجالتی و خشک و کناره گیر می شود. با کوچک ترین محبت از دیگران، خیلی ممنون و سپاسگزار می شود، چون خود را لایق این سپاسگزاری نمیداند. وقتی شخص به وسیله ی خودش تحقیر و کوچک شود، دیگر نمیتواند خود را دلداری دهد یا از کسی گله کند.

تمام احساس بیچارگی، درماندگی و ضعفی که ناآگاهانه نسبت به خودش دارد، صریحاً به چشمش می آید و تو ذوقش میزند. اگر تعکیس وجود نداشت، فرد عصبی خود را همان «خود خوار شده ی تصوری» می پنداشت. یعنی اگر به خاطر تعکیس نبود، او خود را بیش از واقعیت کوچک و حقیر میدید. چون یک احساس یأس و درماندگی شدید، همیشه در عمق روح شخص عصبی وجود دارد. در هر صورت وقتی مقدار زیادی احساس یاس و درماندگی شخصی عصبی از بین رفت و خود ایده آلی اش نیز تضعیف گردید، فرد عصبی متوجه می شود که احساس حقارت او صرفا ناشی از احساس خود او است و یک حقیقت واقعی نیست و بدین جهت نسبت به خودش خشم و نفرت پیدا کرده که چرا به آن خود ایدهآلی نمی رسد. کم کم متوجه میشود که هیچ چیز قابل ملامت و تنفر در او وجود ندارد.

 

 تعکیس خشم نسبت به خود

تعکیس

از این که رفتار فعلی شخصی عصبی، جواب گوی انتظارات ایده آلی او نیست به همین علت، عکس العملهایی که از او در طول روز ظاهر می شود، ابداً در شأن شخصیت «خود ایده آلی نیست. در نتیجه بنا به حالت های خود ایده آلی، انتظار دارد، هر مسئله ای را در یک چشم به هم زدن حل کند و تضادهای درونیش را مرتفع سازد و دست به هر کاری میزند تا موفق شود و از این که چنین نمی شود، در نتیجه نسبت به خودش عصبانی و خشمگین میگردد. خشم به خود به سه طریق تعکیس می شود:
الف) اگر چنانکه شخص در ابراز عناد و کینه اش نسبت به دیگران هیچ گونه نسبت به رفتار دیگران اظهار رنجش و عصبانیت می کند. چنانچه همان تمایلات و حالات و رفتاری را که در خودش هست و از آنها تنفر داشته باشد. اگر دیگران نیز داشته باشند، عصبانیت و خشم شدیدی نسبت به انها نشان میدهد.
ب) تعکیس خشم در این نوع به این صورت است که شخصی به طور آگاه یا نا آگاه دائماً ترس یا انتظار دارد از این که رفتار و تمایلاتی که به نظر خودش اشتباه و غیر قابل تحمل می رسد، موجب خشم دیگران شود. وقتی فرد عصبی انتظار دارد که خلاف رفتارشان کینه و عداوت شدیدی در دیگران ایجاد کند، اگر خلافش را ببیند، تعجب می کنند، علت ان این است که ان رفتار فقط در نظر خود آنها، فوق العاده مذموم و ناپسند بوده است. وقتی فرد عصبی که به امر خود ایده آلی، خود را به پاکی و علو اخلاقی و ملایمت تصور می کند، اگر گاهی رفتار جسورانهای از او سر می زد و دیگران به جای عصبانیت از او، بیشتر خوششان می آمد، تعجب می کرد  و برایش غیر منتظره بود. چون کسی که در اینه خیالی، خود را به نرمی و گذ میږدید، خپلې په نظرش مذموم و ناپسند مى رسید که در حق خودش دفاع کند از اینکه دیگران از رفتار او به شدت عصبانی و خشمگین نمی شدند، حق داشت تعجب کند. ج) در این روش تعکیس خشم متوجه بدن خود فرد عصبی می شود و موج بروز اختلالات جسمی و هیجاناتی در بدن او میشود که به صورت انواع حالتهای خستگی، سوء هاضمه، سردرد و این قبیل ناراحتی ها آشکار می شود. چنانچه فرد عصبی خشم خود را تعکیس نکند و آن را متوجه بدن خود نسازد، ملاحظه می شود که این اختلالات جسمی هم از بین میرود. اگر تاکتیک خشم وجود نداشت، تعداد خودکشی ها فوق العاده زیاد می شد. چون در بسیاری از موارد خشم اشخاص عصبی نسبت به خودشان به قدری شدید است که اگر بیرون از وجودشان منتقل نشود، موجب آزار و شکنجه و نابودی انها می گردد.

تعکیس احساس قید و فشار درونی

تعکیس

از اینکه فرد عصبی مدام دیگران را تحت فشار و در تنگنا قرار می دهد و مشکلاتی را بر آنها تحمیل می کند در تعکیس فشار درونی، معمولا شخص همان نوع فشارهایی را که به دیگران وارد می آورد، همان انتظارات مبالغه امیزی را از انها دارد، بنا به امر خود ایده آلی بر خودش وارد می آورد و از خودش انتظار دارد، به همان اندازه که به امکانات و سعادت دیگران بی توجه است در این موقعیت می خواهیم ببینیم که فرد عصبی به طریق تعکیس احساس فشار و اکراه درونی چه فایده ای به دست می آورد، اولاً تا وقتی فشار و اجبار را ناشی از عوامل خارجی بداند، می تواند علیه آن آشکارا اعتراض و پرخاش کند یا حداقل در ذهنش خود را تبرئه کند و اطرافیان را ملامت کند. همیشه امیدوار است که فشار و اجبار خارجی را دفع کند و به زعم خود ازادی درونی اش را حفظ کند. چنانچه اگر بپذیرد که فشارها از تحمیلات درونی است که البته این حقیقت برایش دردناک و غیر قابل قبول است، بنابراین می کوشد تا خود دارای آزادی و نیروی درونی قوی باشد و احساس فشار و قیدی را که در او وجود دارد به واسطه  عوامل خارجی میباشد یکی از اثر «تعکیس» پایدار ساختن «خود ایده الی» است. با این شکل و تنها شخص، تمایلات و حالت هایی را که در خودش پرورانده و مغایر با «خود ایده الی» است، به بیرون از خود منعکس میسازد.

 

منبع: http://www.asandent.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.