مجله دندانپزشکی مقالات دهان و دندان, درمان بیماری های دندانی

بررسی خصوصیات یک شخصیت عصبی

0

یک شخصیت عصبی را با تضادهای حاکم بر آن، اضطراب ها، رنج ها، نیازها و انواع مسایلی که از این گونه تضادها، رها در ساختمان کلی ان مشاهده می شود، می توان بررسی کرد.در این مطلب از سایت آسان دنت ما به بررسی خصوصیات شخصیت عصبی می پردازیم. برای شناخت بیشتر از یک شخصیت عصبی حتما با ما همراه باشید.

 

خصوصیات شخصیت عصبی

شخصیت عصبی

در بررسی ها، اضطراب در ساختمان عصبیت حکم تنه درختی را دارد که ده ها شاخ و برگ از آن رشد و نمو می کنند. شخص عصبی برای تسکین اضطراب و جلوگیری از غلیان آن، دست به یک سری تلاش ها و حیله های دفاعی میزند، که خود این تلاش ها به یک سری مسایل و مشکلات دیگر و وخامت آنها اضافه می گردد. خصوصیت اساسی که در تمام تیپ های شخصیت عصبی مشاهده می گردد این است که افراد عصبی در کلیه شئون زندگی و رفتار خود، نوعی حالت انعطاف ناپذیر و خشک و ثابت دارند. در صورتی که انسان سالم، آزاد بوده و اسیر حالات ناسالم روحی نمی گردد و در هر موقعیت عکس العمل متناسب با آن موقعیت را از خود نشان مید هد، ولی شخصیت عصبی همیشه مجبور است، عکس العمل معین و ثابتی داشته باشد انعطاف ناپذیری یا اجباری بودن رفتار و عکس العمل ها و عدم استفاده از امکانات واقعی، دو علامت و نمود خارجی در تمام انواع «عصبیت ها» دارد. یک علامت درونی هم که ان را می توان به منزله ی موتور محرک عصبیت دانست و در تمام تیپ های شخصیت عصبی به چشم می خورد، اضطراب و تدابیری که شخص برای دفاع خود در مقابل اضطراب به کار می برد.

 

درک و شناخت شخصیت عصبی

شخصیت عصبی

برای درک عصبیت و شناخت  شخصیت عصبی  نباید به علایم ظاهر آن اکتفا کرد، چون ممکن است شخصی به شدت عصبی باشد، ولی عوارض عصبیت در او به شکل ضعیفی دیده شود یا اصلا مشهود نباشد. بنابر توجه ای که به زیر بنای شخصیت انسان شده است عوامل و نیروهایی است که حکم موتور ماشین عصبیت را دارند، نه به عوارض آن و یا علایم ظاهری عصبیت، علائم ظاهری عصبیت، حکم موادی را دارند که از دهانه کوه آتشفشان خارج می شوند. برای بررسی علل آتشفشان نباید مواد و گدازه هایی که از دهانه ی ان خارج می شوند بررسی کرد، بلکه باید علل مخفی و پنهان اتشفشان را مد نظر قرار داد. یعنی باید دید که چه نیروها و عواملی در عمق کوه وجود دارد که موجب انفجار شده است، در رابطه با انواع بیماران شخصیت عصبی که تا به حال مورد بررسی قرار گرفته است، اصول نیروها و محرک های باطنی در همه ی بیماران عصبی مشترک م یباشد ولی رفتار ظاهریشان متفاوت است. مثلاً در زمینه و متن شخصیت همه ی آنها، خصوصیات زیر وجود دارد:

 

مهمترین عوامل شخصیت عصبی

شخصیت عصبی

ترس  و اضطراب شدید، احساس ناتوانی و عجز، احساس بی ارزشی و حقارت، عطش شدید برای رقابت و تفوق و ترس از شکست، انزوا و جدایی عاطفی از دیگران، بی اعتمادی کلی نسبت به خود و دیگران و انواع تضادها، این ها اصولی است که در همه ی افراد و تیپ های عصبی به چشم می خورد. ولی شکل تجلی این کیفیات و عوارض و آثار فرعی که از آنها حاصل می شود و همچنین نوع تلاش ها و گریزهایی که افراد عصبی برای فرار از این مسایل به کار می برند، متفاوت است. چنین وجه اشتراکی تنها در شرایط فرهنگی و اجتماعی معینی وجود دارد.

 

منبع: http://www.asandent.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.