مجله دندانپزشکی مقالات دهان و دندان, درمان بیماری های دندانی

تاثیر ذهن خلاق بر زندگی و سلامتی انسان

0

با یارای بیکران ذهن می توان به بیماری ها چیره شد. جسم ما و به عبارتی زندگی ما بازتابی از وضعیت ذهنی ما است. زیرا ذهن سازنده ی جسم و سلامتی ما است. در این مطلب از سایت آسان دنت از مزیت های ذهن خلاق و تاثیر ذهن خلاق بر وضعیت جسمانی و روحی انسان صحبت می کنیم. با ما همراه باشید.

 

تاثیر ذهن خلاق

ذهن خلاق

ذهن انسان نقش اساسی و سازنده ای در بروز بیماری های قلبی یا فشار خون یا افسردگی های مزمن و غیره دارد. مثلا زخم معده در بیمارهایی مشاهده می شود که اغلب نگران هستند. واضح است که افراد سالم از ناسالم شادتر هستند. شما همان  هستید که فکر می کنید. اگر شاد خوشبخت هستید. معنایش این است که در اغلب موارد افکار شاد و ذهن خلاق دارید، اگر افسرده هستید، معنایش این است که در اغلب موارد افکار شما اندوهگین است، سایر ذهنیت هم در این محاسبه وارد می شوند، میزان خشم، ترس، غبطه، حسد، مهربانی، عطوفت، خیرخواهی و عشق اینها جملگی فکر هستند، وقتی یکی از آنها حالت غالب پیدا می کند. ذهنیتی براساس آن و یک فیزیولوژی معنی دار برآن در ما ایجاد می شود. برای مثال اگر افکار خصمانه ای در سر دارید، این افکار در روحیه، حالت چهره و در رفتار اجتماعی و احساسی جسمانی شما متجلی می گردد. اسید بیش از اندازه، به معده خود سرازیر می کنید و آدرنالین خون خود را افزایش می دهید و در نتیجه ممکن است زخم معده و فشار خون پیدا کنید

 

تاثیر ذهن خلاق در زندکی 

ذهن خلاق

سلامتی، بیماری، زندگی و مرگ مطلق نیستند. جزء لایتجزای ما هستند و از ما نشأت می گیرند. نگرشی که درباره ی خود داریم تکلیف ما را روشن می کند، اگر بتوانیم این نگرش خود را تغییر دهیم، میتوانیم تمام تصورات و برداشت های خود را از واقعیات زندگی، پیر شدن، فنا ناپذیری و سرانجام عمر جاودانه را تغییر دهیم، زیرا این تصور ما است که این واقعیات را می سازد. اگر بدنتان را یک رودخانه تلقی کنید، آب جدید پیوسته به آن سرازیر می شود، قیاس با رودخانه، قیاسی زیبا است، تا زمانی که جریان تغییر درون ما تازه باشد در سلامتی کامل به سر خواهیم برد. باید با جسم خود، مدبرانه برخورد کنید و به مفهوم دیگر باید عاقل و آگاه باشید که با فیزیولوژی انسانی ارتباطی زیبا برقرار کنید، به این رودخانه عشق بورزید، کنار ان بمانید و از آن بیاموزید. باید از رودخانه اموخت و به اسرار ان پی برد که پیوسته جاری و در جریان است. با این حال همیشه و همچنان رودخانه است، بدن انسان هم مانند رودخانه در هر لحظه خود را تجدید و تازه می کند و دارای انرژی خاص و تازهای می شود.

 

ذهن خلاق بزرگترین دارایی انسان

ذهن خلاق

بزرگترین بیمه زندگی، در درون خود قرار گرفته است. نیروهای نهفته ذهنی انسان و ذهن خلاق، قدرت اصیل و فناناپذیر زندگی او هستند. تلقی شما از واقعیت ساخته و پرداخته ی فکر و ذهن شما است، بنابراین بیاموزید ذهنتان را دوستدار خود نمایید.  کیفیت ذهن ما مستقیما به کیفیتی که از جهان، برای خود می سازیم ارتباط دارد. اکنون در جایی قرار داریم که می خواهیم به سلامتی کامل و طول عمر بیشتر برسیم که ذهن خلاق در راستای این مهم نقش بسیار زیادی دارد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.