مجله دندانپزشکی مقالات دهان و دندان, درمان بیماری های دندانی

بررسی رابطه روان و ایمنی در انسان

0

برای اینکه سیستم ایمنی بدن، وظیفه خود را به بهترین شیوه انجام دهد، باید به طور مدام و دقیق، توان تشخیص دوست را (اعضای بدن) از دشمن (عوامل مهاجم) دارا باشد، در این صورت، با مصون ماندن اندام های بدن از خطر، عوامل مهاجم به سرعت، نافعال و از هم پاشیده شده و از بدن دفع می شوند. در این مطلب از سایت آسان دنت از رابطه روان و ایمنی صحبت می کنیم و تاثیر روان و ایمنی را در برخی بیمارهها با هم مطالعه می کنیم.

 

روان و ایمنی و تاثیرش بر بیماریها

روان و ایمنی

می توان با احتیاط نتیجه گیری کرد که عواملی نمی توانند موجب بیماری باشند، وقتی سیستم بیماریها ان چنان نمی توانند در بدن بیماری زایی ایجاد کنند ولی وقتی سیستم ایمنی ناتوان باشد، بدن تحت فشارهای روانی پی در پی و مداوم توان بیماری زایی آن فزونی پیدا می کند. روان و ایمنی و بیماریهای قلبی: عوامل درونی که در بیماری های قلبی، بیش از سایر عوامل دیگر موثر هستند عبارتند از: خشم، نفرت، دشمنی، فقر اجتماعی و خانوادگی و کشمکش در کار و غیره شواهدی موجود است که میتوان با کاهش دشمنی و خشم، روابط اجتماعی و خانوادگی را بهبود بخشید و با درک بهتر، ارتباط روان و قلب، بتوان از ایجاد آثار سوء فشار روانی بر قلب جلوگیری کرد. روان و ایمنی و تاثیر فقر اجتماعی بر بیماریهای قلبی: فقر اجتماعی، به معنی محدودیت در روابط انسانها است. هر اندازه رابطه ی شخص با خانواده و اطرافیان کمتر باشد، طبعا با فقر اجتماعی بیشتری روبرو است. رابطه ی شخص با شبکه ی اجتماعی خود، نه تنها از دیدگاه کمی اهمیت دارد، بلکه کیفیت این روابط و تماس ها نیز بی اندازه مهم است. اگر چه داشتن خانوادهی شلوغ و دوستان بسیار، لازم است، ولی کافی نیست. چون ژرفای روابط خانوادگی و دوستان است که میتواند مفید و سودمند باشد. هر اندازه شخص با افراد خانواده خود نزدیک تر باشد و بتواند رازهای درونی خود را با آسودگی خاطر برای آنان بازگو کند، بی گمان، از فشار روانی کم می شود و از اطمینان خاطر بیشتری برخوردار است. مطالعات بسیاری اثبات کرده است که بیماری های قلبی به ویژه بسته بودن رگهای کرونر و مرگ ناشی از آنها در میان افرادی که در تنگنای فقر اجتماعی به سر میبرند، فراوان است. افزایش تراوش ادرنالین در دراز مدت، نه تنها موجب افزایش فشار خون می شود، بلکه بر ویژگی انعقاد خون نیز می افزاید. افزون بر این فشار روانی مزمن، ممکن است به افزایش سطح کلسترول و دیگر چربی های مضر خون بینجامد و زمینه ای برای ته نشینی این مواد، به صورت هایی در دیواره ی رگهای کرونر قلب شود.

 

رابطه و تاثیر خشم در روان و ایمنی

روان و ایمنی

افراد خشمگین، هنگام رویارویی با دشواری ها، توان کمتری در فعال سازی سیستم پاراسمپاتیک خود دارند و در نتیجه رهایی از حالت بسیجی به وجود آمده به وسیله فشار روانی به کندی و در دراز مدت عملی می شود. افراد خشمگین بیش از افراد عادی در معرض عوامل خطرزای دیگری نیز قرار می گیرند که همه ی آنها به گونه ای مستقیم، اثر بدی بر کار قلب و رگهای آن :خواهند داشت. این عوامل خطرزا عبارتند از:
الف – پر خوری و چاقی
ب – اعتیاد به دخانیات و الکل
ج – ازدیاد سطح خونی کلسترول بد
د- کمبود سطح خونی کلسترول خوب ویژگی های ناشی از کمبود سروتونین در مغز باشد. چون در مواردی که سروتونین مغز، دچار نارسایی باشد، نشانه هایی هم چون پرکاری سیستم آدرنالین و کم کاری سیستم پاراسمپاتیک، پرخوری، پرنوشی و تمایل به مصرف نیکوتین، دیده میشود. اگر این نتیجه گیری درست باشد، داروهایی که سیستم سروتونین مغز را تقویت می کنند، باید اثر تسکین دهنده ای بر سیستم قلب و رگها داشته باشد.

 

روان و ایمنی و دردهای مزمن

روان و ایمنی
درد در واقع، عامل اساسی برای ادامه ی حیات و آگاهی از عناصر زیان بار برونی و یا درونی بدن است. اگر درد حاد و کوتاه مدت باشد، کار آن صرفاً محافظت از بدن و ادامه ی زندگی است. در این صورت درد، سازنده و زندگی بخشی است، ولی برحسب تعریف، این درد سازنده باید به زودی و به خودی خود و یا از راه درمان های خانگی و مشورت با پزشک، از بین برود. اگر درد ادامه یابد و مزمن شود، دیگر نقش سازندگی ندارد و موجب فرسایش بیمار می شود. درد مزمن، یکی از رایجترین رنجهای بشر میباشد. درد مزمن ممکن است، اثری معکوس بر سیستم ایمن، شخص وارد کند. درد مزمن تأثیر عمیقی بر روابط بیمار و اطرافیان وی برجا می گذارد و اختلال ایجاد می کند. ابعاد روانی و رفتاری و اجتماعی به سرعت به آن افزوده می شود. از این رو دو شیوه تفکر احساسات و وابستگی های افراد، روی هم رفته جزء ناگسستنی تار و پود درد مزمن خواهند شد. درد ممکن است نخست با علت کاملا جسمی آغاز شود، ولی عواملی روانی در ادامه و یا تشدید آن نقش مهمی را دارا می باشند. از این رو، با وجود ریشه ی درد، با توسل به درمانهای روانی، می توان به گونه ی محسوسی از رنج و فرسایش ناشی از درد مزمن، جلوگیری کرد. روشهای زیر، به تنهایی و یا با هم، به عنوان درمان حاشیه ای برای مبارزه با درد مزمن، استفاده می شوند : الف) روش انبساط ماهیچه ای: انبساط ماهیچه ای نه فقط به گشایش ماهیچه های بدن کمک میکند، بلکه با تغییر جریان خون با تراوش هورمونهای ضد درد (اندروفین) و تغییر سطح حالت بسیجی مغز، به کاهش درد نیز کمک می کند. افزون بر آن انبساط ماهیچه ای، اثر ضد اضطراب داشته و به بهبود وضع خواب بیمار کمک می کند و تمرکز و وسواس مشخص را از توجه بر درد خود، دور می سازد. ب) روشهای گوناگونی برای رسیدن به انبساط ماهیچه ای، رایج است. برای نمونه، روش ماهیچه ای به روش یوگا و خلسه و استفاده از پنداشت های هدایت شده و غیره میتوان نام برد. دستیابی به انبساط ماهیچه ای، کمال مطلوب است، پژوهشهای فراوانی در این زمینه، انجام شده است.

منبع: http://www.asandent.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.