مجله دندانپزشکی مقالات دهان و دندان, درمان بیماری های دندانی
Browsing Tag

اولین دندان آسیای بزرگ

دندان شش سالگی چیست و اهمیت آن برای کودک

اولین دندان آسیای بزرگ دایمی را که در سن ۶ سالگی می روید، دندان شش سالگی می نامند. محل این دندان پشت دندانهای آسیای شیری است. از حدود ۶ سالگی به بعد در انتهای هر نیمه فک کودک، سه دندان آسیا وجود دارد که دوتای اول شیری هستند و دندان سوم، یک…