مجله دندانپزشکی مقالات دهان و دندان, درمان بیماری های دندانی
Browsing Tag

بیماری های بانوان

آشنایی با شایع ترین بیماری ها در خانوم ها

زن ها با آقایان تفاوت های زیادی دارند . این تفاوت ها در ظاهر ، رفتار ، عواطف . حتی فیزیولوژی بدن مشهود است . خانوم ها تقریبا در تمام موارد فوق نسبت به آقایان از ظرافت بیشنری برخوردار هستند و همین ظرافت است که باعث می شود آنها آسیب پذیر تر…