مجله دندانپزشکی مقالات دهان و دندان, درمان بیماری های دندانی
Browsing Tag

تاثیر روان و ایمنی

بررسی رابطه روان و ایمنی در انسان

برای اینکه سیستم ایمنی بدن، وظیفه خود را به بهترین شیوه انجام دهد، باید به طور مدام و دقیق، توان تشخیص دوست را (اعضای بدن) از دشمن (عوامل مهاجم) دارا باشد، در این صورت، با مصون ماندن اندام های بدن از خطر، عوامل مهاجم به سرعت، نافعال و از هم…