مجله دندانپزشکی مقالات دهان و دندان, درمان بیماری های دندانی
Browsing Tag

خصوصیات شخصیت عصبی

بررسی خصوصیات یک شخصیت عصبی

یک شخصیت عصبی را با تضادهای حاکم بر آن، اضطراب ها، رنج ها، نیازها و انواع مسایلی که از این گونه تضادها، رها در ساختمان کلی ان مشاهده می شود، می توان بررسی کرد.در این مطلب از سایت آسان دنت ما به بررسی خصوصیات شخصیت عصبی می پردازیم. برای…