مجله دندانپزشکی مقالات دهان و دندان, درمان بیماری های دندانی
Browsing Tag

دلیل سرفه

سرفه را چگونه میتوانیم متوقف کنیم و دلیل سرفه بیش از اندازه چیست

سرفه گاهی چند عدد است که احتمالا بخاطر وجود یک تکه ای کوچیک غذا است یا بخاطر سرما خوردگی رخ میدهد و اگر در دسترسی به نمک دارید کمی نمک از نمک پاش در دست خود بپاشید و آن را در دهان خود قرار دهید تا کمی شور شود دهانتان و آب دهان را قورت دهید…