مجله دندانپزشکی مقالات دهان و دندان, درمان بیماری های دندانی
Browsing Tag

راههای خودشکوفایی

عوامل بازدارنده ی خودشکوفایی در افراد

کمال گرایی در دوران اولیه زندگی کودک، شکل می گیرد.کمل گرایی با خودشکوفایی رابطه عکس دارد و متضاد خودشکوفایی است. وقتی والدین کودک خود را اقتدار طلب میدانند، از کودک انتظار کمال گرایی دارند. درست همان انتظاری که از خود دارند، این گونه…