مجله دندانپزشکی مقالات دهان و دندان, درمان بیماری های دندانی
Browsing Tag

فسیل یعنی چی

فسیل چیست و چگونه شکل پیدا میکند و باعث تولید چه موادی میشود

فسیل یک نوع تصویر بر روی قالبهای سنگ است که جانداران چند میلیون سال پیش که بر اثر برخورد شهاب سنگ به زمین نابود شده اند در بین سنگها شکل آها مانده است و امروزه دانشمندان پی برده اند که نفت و گاز  از فسیل های آن جانداران تشکیل شده است .سایت…