مجله دندانپزشکی مقالات دهان و دندان, درمان بیماری های دندانی
Browsing Tag

پل دندانی (بریج)

کشیدن دندان و جایگزین هایی برای دندان کشیده شده

کشیدن دندان به چه علت صورت میگیرد؟ بطور کلی دندان ها به دلیل بیماریهای مربوطه یا برای ایجاد فاصله بین دندان هایی که ازدحام زیاد وجود دارد کشیده می شوند. چنین، تشخیص داده شده است که دندان ها به دلیل پوسیدگی سنین ۲۰ تا ۳۰ سالگی از بین می روند…