مجله دندانپزشکی مقالات دهان و دندان, درمان بیماری های دندانی
Browsing Tag

کاربرد لیدوکائین

کاربرد لیدوکائین در دندانپزشکی

مطلب دندانپزشکی زیر اختصاص دارد به کاربرد لیدوکائین در دندانپزشکی که بعنوان بی حسی موضعی مورد استفاده قرار میگیرد و در کنار این بی حسی مضرات بسیار زیادی نیز شامل فرد میگردد. کاربرد لیدوکائین در دندانپزشکی بسیار زیاد میباشد که برای شما در…