مجله دندانپزشکی مقالات دهان و دندان, درمان بیماری های دندانی
Browsing Tag

کنترل بچه ها در مورد بازی های کامپیوتری

والدین و چالشی به اسم بازی های کامپیوتری

یکی از دوستانم  تعریف می کرد درست زمانی که برای پسرش میکرو خرید، برقی را در چشمانش دید که حسابی او را ترساند .  بازی های کامپیوتری به بخشی جدایی ناپذیر کودکی و نوجوانی کودکان قرن 21 تبدیل شده اند . از قارچ خور و مار بازی تا خدای جنگ و کال…