مجله دندانپزشکی مقالات دهان و دندان, درمان بیماری های دندانی